3D Printer

3B Yazıcı Nedir?

Digital ortamda oluşturulan 3 boyutlu bir nesneyi katı forma dönüştüren makinedir. 3B yazıcılar aslında yeni bir teknoloji değil. 1980'lerin başına dayanan bu makineler ilk zamanlarında hızlı prototipleme için kullanılırken son yıllarda açık kaynaklı Reprap projesi ile geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

3B Yazıcı Nasıl Çalışır?

3B yazıcılar değişik türlerde ve tekniklerde baskı yaparlar. 3B yazıcılar çalışma prensipleri bakımından biribirine bezemesine rağmen makinenin tasarımına ve makinede kullanılan malzemeye  göre değişiklik göstermektedir. 3B yazıcıların çalışma prensibi bilgisayar ortamında hazırlanmış herhangi bir üç boyutlu bir nesnenin katmanlara bölünmesine ve her bir katmanının üst üste gelecek şekilde basılmasına dayanır. Günümüz teknolojisinde bu katmanlar polijet, tabakalı parça imalatı, seçici lazer sinterleme, katı alan kurutma, elektro ışın ergitme, ve stereolitografi gibi farklı yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir.

3B Yazıcı Teknolojileri

Stereolithography (SLA):  Bu baskı teknolojisinde fotopolimer reçine denilen, UV ışık altında katılaşan polimer malzeme kullanılır. Sıvı halde bulunan fotopolimer reçine tabakasının UV lazer ışını ile katılaştırılması ile 3 boyutlu objeler elde edilir. Yüksek çözünürlük özelliğine sahip olmasına karşın üretim hızının düşük ve maliyeti yüksektir.

b) Fused Deposition Modelling(FDM): ABS, PLA, Polikarbonat ve Elastomer gibi malzemelerinin yüksek ısıda eritilip katman katman eklenerek üretildiği bir methodtur. Ev tipi yazıcılarda en çok kullanılan sistemdir. Çıkan üründe,mekanik olarak kuvvetli bir yapı oluşur fakat baskı çözünürlüğü yüksek değildir.

c) Selective Laser Printing(SLS): Bu sistem,ışığa duyarlı tozun, CO2 lazer ile katman katman sinterlenmesi ile çalışır. Mukavemeti yüksek parçalar üretir ama yüzey kalitesi düşüktür.

d) 3 Dimensional Printing(3DP): Tozdan malzemenin ink-jet teknolojisi kullanılarak üst üste yapıştırılmasıyla hızlı ve ucuz parçalar üretilebilen bir sistemdir. Doğruluğu, sertliği, yüzey kalitesi düşüktür. Parçalar hızlıca ve ucuza üretilebilir.

e) Polyjet: Ink-Jet teknolojisine benzer bir teknolojidir,UV ışınları kullanılmaktadır. Yüksek kalite ve hızda ürün sunmasının yanında, birde aynı anda farklı malzameleri kullanabilme özelliğinede sahiptir. Connex500’de kullanılan teknolojidir.